FENRIS STREET PROTECTION

evo (151)

Fenris Street Protection er et moderne selvforsvarssytem, utviklet som et systematisert program bygget på  grunnleggerenes samlede erfaring innen kampsport og selvforsvarstrening. Programmet er et resultat av  analysering av virkelige situasjoner, og er utviklet for å kunne imøtekomme behovene for selvforsvar i vårt moderne urbane samfunn. Programmet passer for alle, siden det er oppbygget på en gradvis eskalering av teknikker, virkelig motstand og kontakt.

GRADERING
Som elev måles ditt ferdighetsnivå i form av graderinger. I Fenris finnes følgende elevgrader:

  • WHITE GRADE
  • YELLOW GRADE
  • ORANGE GRADE
  • GREEN GRADE
  • BLUE GRADE
  • BROWN GRADE
  • BLACK GRADE 1-6

Minimumstid for å kunne oppnå BLACK GRADE L1 er 4 år.

INSTRUKTØRPROGRAM
Du blir ikke instruktør kun på grunn av oppnådd elevgrad. Instruktørprogrammet i Fenris Street Protection er en løpende prosess med minimum 3 samlinger hvert år.

Som deltager på instruktørprogrammet får du inngående innsikt i systemet, og tett oppfølging frem mot alle dine elevgrader og sertifiseringer som instruktør.